دانلود (تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان)


دانلود (تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان)

تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود

دانلود تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان

سایبرنتیک الگوی مدیریت سایبرنتیک خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان دانلود مقاله مدیریت دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

دانلود مقاله ترجمه شدهرشته مدیریت

تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان

عنوان انگلیسی:

Determining the relation between Cybernetic management model and employees’ creativity in Hamadan’s Youth and sports organizations

چکیدههدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان در


ادامه مطلبhttp://2meuconf.ir/shivamag/fullpaper1115.html